นิกาย

สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 16 นิกายโรมันคลาทอลิก

  สมเด็จสันตะปาปาองค์ที่ 16  

นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic) 

มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่สำนักวาติกัน (Vatican) กรุงโรม ใช้ภาษาละตินเป็นภาษาทางศาสนา ประมุขสูงสุดคือพระสันตะปาปา 

เน้นว่าต้องเป็นผู้สืบทอดคำสอนจากพระเยซู 
ประมุข คือ สันตะปาปา และมีพระที่เรียกว่า บาทหลวง 
เป็นนิกายเดียวที่เชื่อเรื่องนักบุญ และแดนชำระวิญญาณผู้ตาย 
รูปเคารพ คือ ไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงอยู่ 

นิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ (Greek Orthodox) 

ไม่มีศูนย์กลางอำนาจในที่ใดโดยเฉพาะ เพราะให้ความสำคัญต่อประมุขนิกายซึ่งอยู่ในประเทศต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเรียกชื่อประมุขเหมือนกันหมดว่า ปาตริอาร์ค (Patriarch) หรือ อาร์คบิชอบ (Archbishop)

แยกจากคาทอลิคเพราะเหตุผลทางการเมือง 
รูปเคารพ คือ ภาพ 2 มิติ 

download

         ผู้ตั้งนิกายโปรเตสแตนท์ขึ้น

เชื่อเรื่อง

1.พระคุณ

นิกายโปรเตสแตนท์ เช่น ลัทธิลูเธอร์น และแอกลิแคน 

ไม่พอใจการกระทำคำสอนบางประการของสันตะปาปา 
เน้นคัมภีร์ ไม่มีนักบวช 
รับศีลศักดิ์สิทธิ์เพียง 2 ศีล คือ ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s