คัมภีร์

ไบเบิ้น

พระคัมภีร์ไบเบิล (THE BIBLE) เป็นคัมภีร์ทางศาสนาของชาวคริสต์ เขียนด้วยภาษาฮิบรูโบราณ มีเนื้อหายาวถึง 73 เล่ม ซึ่งในความเชื่อของคริสศาสนิกชนบางกลุ่มนั้นเชื่อว่า พระเจ้าเป็นคนเขียนพระคัมภีร์เหล่านี้เมื่อ 3000 กว่าปีก่อน แต่ชาวคริสต์บางกลุ่มกลับแย้งว่ามนุษย์คนหนึ่งมีญาณพิเศษเป็นผู้รับสื่อจากพระเจ้ามาเขียน กระทั่งเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ก็ได้มีผู้ค้นพบรหัสลับในพระคัมภีร์ไบเบิล

 

BiblenCh_ubt.jpeg

      1   ภาคพันธสัญญาเดิมเดิม     เป็นคัมภีร์ของศาสนายิว เป็นเรื่องของพระเจ้ากับมนุษย์ ซึ่งมีความบาปติดตัวโดยตกทอดมาจากอาดัมและอีฟในสมัยคริสตกาล พระเยซูได้ประกาศเรื่องของความรอดและการไถ่บาปตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ และถูกตรึงกางเขนในที่สุด ต่อจากนั้นจึงเกิดมีชาวคริสต์ขึ้นในโลก มีบรรดาสาวกออกไปประกาศความเชื่อ และเอกสารที่สาวกเขียนขึ้นบางส่วนได้ถูกรวบรวม และตกทอดมาในหมู่ชนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบัน ชาวคริสต์ถือว่าคัมภีร์ของศาสนายิวซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่มนั้น คือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม

    2. ภาคพันธสัญญาใหม่   เป็นเอกสารของอัครสาวกของพระเยซูอีก 27 เล่ม รวมทั้งหมดเป็น 66 เล่ม หนังสือในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม แบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มแรก เป็นหนังสือ 5 เล่ม ซึ่งถ้าเป็นคัมภีร์ศาสนายิวจะเรียก ทอราห์ แต่เมื่อเป็นคัมภีร์ไบเบิลแล้วจะเรียก เพนเททูก (Pentateuch) ส่วนอีก 3 กลุ่มจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ บทกวี และเรื่องของศาสดาพยากรณ์ (Prophetical book)

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s