เฉลย

1.เฉลย  ข้อ 1 ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร

2.เฉลย  ข้อ  2  การอธิบายสาเหตุของการใช้เงินเฟ้อได้

3 เฉลย  ข้อ  1  ผู้บริโภคมีเงินจำนวนจำกัด

4.เฉลย ข้อ 1 ราคาผ้าไหมไทย

5.เฉลย ข้อ 4  ความพอใจสูงสุดที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าแต่ละหน่วย

6.เฉลย ข้อ  2  อุปสงค์สินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

7.เฉลย ข้อ  2  ประเทศไทยจะมี  GDP  สูงกว่า   GNP

8.เฉลย ข้อ  4  ลูกหนี้ที่ทำสัญญากู้เงินระยะยาวจะเสียเปรียบเจ้าหนี้

9.เฉลย ข้อ 2  ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

10.เฉลย ข้อ 3 ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นกรณีพิเศษ

11.เฉลย ข้อ  2  ราคายางพาราในประเทศปีนี้ตกต่ำกว่าปีที่แล้ว

12.เฉลย ข้อ 4  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน

13.เฉลย ข้อ  4  นายขาวเก็บสับปะรดในไร่มาทำสับปะรดกวนจำหน่าย

14.เฉลย ข้อ  4  การบริโภค  การกระจาย  การแลกเปลี่ยน  การผลิต

15.เฉลย ข้อ 3  นาย  ค  ไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อรถยนต์ซึ่งมีราคา  900000 บาท  จึงตกลงซื้อในระบบเงินผ่อน

16.เฉลย ข้อ 1   นาย  ก  ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเพราะมีต้นไม้มาก

17.เฉลย ข้อ 3  ราคาดุลยภาพที่สูงกว่าราคาที่เจ้าของลานมันต้องการซื้อ

18.เฉลย ข้อ 1  รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลสูงขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น

19.เฉลย ข้อ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะดินเค็ม

20.เฉลย ข้อ 2  ลดค่าเงิน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าออดและสินค้าเข้า

21.เฉลย ข้อ 1 การท่องเที่ยว

22.เฉลย ข้อ 3  อัตราการว่างงานของประเทศ  ก  ต่ำกว่าประเทศ  ข 

23.เฉลย ข้อ 3 การกระจายรายได้ในประเทศเป็นไปอย่างไม่เสมอภาค

24.เฉลย ข้อ 3  ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง

25.เฉลย ข้อ 1 การเปลี่ยนแปลงรูป

26.เฉลย ข้อ 3  ราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ

27.เฉลย ข้อ 2  ประเทศ  ก  ผลิตสินค้าและบริการได้มากว่าประเทศ  ข

28.เฉลย ข้อ 2  ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2 พันล้านบาท

29.เฉลย ข้อ 4  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

30.เฉลย ข้อ 3  ภาษีมรดก

31.เฉลย ข้อ 1  มูลค่าสินค้าออกของไทยในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐสูงขึ้น

32.เฉลย ข้อ 3 การเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศสมาชิก

33.เฉลย ข้อ 4 ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

34.เฉลย ข้อ 1 ประชากรวัยชรามีสัดส่วนต่ำ  ทำให้ไม่เป็นภาระในการเลี้ยงดูและให้บริการ

35.เฉลย ข้อ 3 นาย  ก  ดูโทรทัศน์ดึกเกินไปจนนอนตื่นสาย

36.เฉลย ข้อ 2 . การผลิตยางรถยนต์

37.เฉลย ข้อ 4 . ทุกตลาด

38.เฉลย ข้อ 1  อัตราเงินเฟ้อสูง  อัตราการว่างงานสูง

39.เฉลย ข้อ  4  บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ

40.เฉลย ข้อ  3  เก็บภาษีกำไรในอัตราก้าวหน้า

41.เฉลย ข้อ  3  เงินคืออะไรก็ได้ที่สังคมยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

42.เฉลย ข้อ  2  การลดลงของราคาสินค้าเมื่อเกิดอุปทานส่วนเกิน

43.เฉลย ข้อ  1 การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในประเทศ

44.เฉลย ข้อ  4  สังคมนิยม

45.เฉลย ข้อ  4  ศึกษาสภาวะการผลิตและตลาดข้าวเปลือกในประเทศ

46.เฉลย ข้อ  4  ต้นทุนการผลิต

47.เฉลย ข้อ 3  ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นลงได้ง่าย

48.เฉลย ข้อ  3  มูลค่า ณ ราคาตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นด้วยทรัพยากรไทยในรอบหนึ่งปี

49.เฉลย ข้อ 3  ประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จะมีดุลชำระเงินดุลได้ ถ้าดุลบัญชีดุลของประเทศนั้นเกินดุล

50.เฉลย ข้อ 4  การใช้จ่ายเกินตัวของภาคเอกชน

51.เฉลย ข้อ 3  การใช้สินค้าในการผลิตแทนการใช้แรงงาน

52.เฉลย ข้อ 4  การตั้งชุมชนค้าขายเฉพาะบริเวณเมืองท่าชายฝั่ง

53.เฉลย ข้อ 4  การที่ญี่ปุ่นไม่ต้องใช้งบการป้องกันประเทศมาก

54.เฉลย ข้อ  4  วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงินระหว่างประเทศ

55.เฉลย ข้อ 2  ภาษีมรดก

56.เฉลย ข้อ 1  เงินส่วนที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในมือประชาชน

57.เฉลย ข้อ 1  เชียงใหม่

58.เฉลย ข้อ 2  ขาดดุล 170,000 ล้านบาท

59.เฉลย ข้อ 3  การเปลี่ยนแปลงของราคาและจำนวนประชากร

60.เฉลย ข้อ 4  เก็บภาษีศุลกากรในอัตราต่ำ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s